Aviso legal

Información xeral

A dirección URL [página web https://culleredovivo.es/] (en adiante, o sitio web) é un dominio rexistrado en nome do Concello de Culleredo (en diante, a empresa) con domicilio social en Rúa-do Concello, 12, 15189 Culleredo, A Coruña.

Esta páxina ten carácter informativo e de exclusivo uso persoal. O seu obxectivo é facilitarlle ao público en xeral o coñecemento dos produtos e servizos ofrecidos. O acceso ao sitio web é, en principio, gratuíto, sen prexuízo de que a contratación de produtos ou servizos a través do sitio web estean suxeitos a unha contraprestación económica.

A persoa usuaria comprométese a non utilizar o sitio web nin a información ofrecida nel para a realización de actividades contrarias á lei, a moral ou a orde pública, e a respectar as condicións de uso establecidas pola empresa.

Propiedade intelectual e industrial

A empresa é titular dos dereitos de propiedade intelectual sobre o contido deste sitio web, incluíndo, a modo enunciativo e sen carácter limitativo, deseño gráfico, códigos, fontes, textos, imaxes, vídeos, marcas, logos ou signos distintivos, ou dispón dos permisos necesarios para a súa utilización.

Prohíbese a modificación, copia, reprodución, descarga, transmisión, distribución ou transformación dos contidos do sitio web se non se ten a autorización do titular dos correspondentes dereitos ou se non se atopa legalmente permitido.

A lesión por parte de terceiros dos dereitos de propiedade intelectual ou calquera outro dereito sobre o contido deste sitio web, titularidade da empresa, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas.

Contido web e ligazóns

A información contida neste sitio web pode non ser correcta; por iso a empresa non se responsabiliza de calquera dano ou perda directa ou indirecta que poida ocasionar a exactitude, integridade ou veracidade da devandita información, así como tampouco do uso por terceiros do contido deste sitio web, nin dos posibles erros no acceso a esta. Ao mesmo tempo, a empresa resérvase o dereito para suspender temporalmente a accesibilidade ao sitio web cando sexa necesario, sen necesidade de previo aviso.

Este sitio web contén ligazóns a páxinas externas, aínda que a empresa non é responsable dos contidos das mencionadas páxinas (é responsabilidade do usuario rexerse polos termos e condicións de utilización das páxinas consultadas) nin do mal uso nin as actividades contrarias á lei, a moral ou a orde pública que realicen os usuarios nas citadas páxinas.

Ao mesmo tempo, o establecemento de calquera hipervínculo desde unha páxina web deberá efectuarse á páxina principal do sitio web. Queda prohibida a reprodución total ou parcial de ningún dos servizos contidos no sitio web da empresa.

Modificación dos termos e condicións de uso

As presentes condicións xerais e as particulares que eventualmente poidan establecerse, e coa redacción que presenten en cada momento, teñen unha duración indefinida, e permanecerán en vigor mentres o portal continúe activo. A empresa se reserva en todo caso o dereito unilateral de modificar as condicións de acceso a estas, así como o seu contido.

Lexislación e xurisdición aplicables

As presentes condicións de uso réxense pola lei española e as partes acordan someterse á xurisdición dos xulgados e tribunais da Coruña en caso de disputa ou controversia relacionada coa aplicación ou interpretación desta.

Política de privacidade

Finalidade, destinatarios e exercicio de dereitos

Os datos persoais facilitados a través deste sitio web serán recolleitos en ficheiros de titularidade da empresa coa finalidade de xestionar, administrar e prestarlle os servizos ou facilitarlle os contidos que nos solicite, así como poder ofrecerlle novos servizos e contidos e enviarlle información comercial relacionada coas novidades e promocións da empresa. Os datos obrigatorios de cada formulario serán identificados como tal, provocando a falta de suministración da devandita información ou a suministración de datos incorrectos, que a empresa poida prestarlle os servizos ou contidos que solicite.

O usuario consente o tratamento dos seus datos coas finalidades descritas. Así mesmo, informámoslle de que poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante correo electrónico á dirección info@culleredovivo.es, identificándose como usuario do sitio web e concretando a súa solicitude, ou ben mediante correo ordinario á dirección anteriormente indicada (domicilio social), achegando fotocopia do DNI ou documento equivalente.

Cookies e arquivos de seguimento

Unha cookie é un pequeno arquivo que se descarga no computador, tablet ou smartphone do usuario, coa finalidade de descargar datos e información que poderán ser actualizados e recuperados pola entidade responsable da súa instalación.

Deséxase obter máis información, pode ler a nosa política de cookies

Preme Aquí

Responsabilidades e compromisos do usuario

O usuario garante que é maior de 14 anos e que a información facilitada é exacta e veraz, comprometéndose a informar á empresa de calquera modificación da información que se lle solicitase mediante correo electrónico á dirección[info@culleredovivo.es], identificándose como usuario do sitio web e concretando os datos que fosen modificados.

O usuario deberá manter en segredo as claves e vos códigos de identificación e informar á empresa en caso de perda, subtracción ou acceso non autorizado, con moita brevidade, xa que a empresa non se responsabilizará do uso indebido por terceiros non autorizados.

No caso de que na execución dos servizos sexanlle facilitados á empresa datos de carácter persoal de terceiros, o usuario garante que está facultado legitimamente para facilitar os mencionados datos e que procedeu a informar ao interesado da cesión dos seus datos e a solicitar o seu consentimento. Así mesmo, responsabilizarase do incumprimento destas obrigacións.