Manual de Identidade

O manual de imaxe e comunicación é un documento que pretende guiar sobre como desenvolver a imaxe culleredovivo coa finalidade de garantir un correcto uso e a maior visibilidade da contribución de Europa no seu desenvolvemento.

 

En concreto o manual responde aos seguintes obxectivos:

 

– Definir unha imaxe notoria para culleredovivo.
– Garantir coherencia e un desenvolvemento homoxéneo da imaxe, marcando o estilo gráfico e as pautas para seguir.
– Cumprir a normativa en canto á obrigatoriedade do uso dos logos europeos e as súas particularidades.
– Potenciar a visibilidade da Unión Europea e a súa contribución.
– Resolver as dúbidas e marcar as pautas de convivencia de diferentes marcas.