Medidas antifraude

Un dos principais obxectivos do período 2014-2020 é reforzar a política antifraude. Por iso, o Concello de Culleredo quere adherirse ao compromiso asumido pola Autoridade de Xestión respecto do cumprimento das normas xurídicas, éticas e morais baixo os principios de integridade, obxectividade e honestidade, de maneira que a súa actividade sexa percibida por todos os axentes implicados como oposta á fraude e á corrupción en calquera das súas formas.