Operacións aprobadas

No marco da xestión da EDUSI CULLEREDOVIVO, con data 30 de novembro de 2018 solicitouse #ante a Subdirección Xeral de Cooperación Autonómica e Local do Ministerio de Política Territorial e Función Pública, a agrupación de liñas do proxecto e nova distribución do orzamento da Estratexia, para dar cumprimento a requirimentos da Autoridade de Xestión e do Organismo Intermedio.

No marco desta nova distribución de liñas da Edusi Culleredo Vivo aprobáronse administrativamente as seguintes operacións:

NOME DA OPERACIÓN

ORZAMENTO

Dinamización social y¡e económica de Culleredo

1.055.058,28 €

Transporte público sustentable

151.024,06 €

Trama Urbana e Rede Peonil

790.992,26 €

Mellora da transición cidade zonas industriais, a permeabilidade urbana e o patrimonio industrial

972.160,84 €

Posta en valor do patrimonio medioambiental e cultural na contorna do camiño de Santiago

422.023,31 €

Asistencia técnica para a xestión da Edusi Culleredo Vivo

132.180,40 €

Asistencia técnica para la comunicación de la Edusi Culleredo Vivo

24.822,32 €

TOTAL

3.548.261,47 €