Documentación

Neste apartado recóllense os documentos relativos á Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable e ás operacións aprobadas e sobre Fondos Europeos que rexen a Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sustentable Culleredo Vivo.