Perfil do contratante

Todas as operacións que se leven a cabo en relación con Culleredo Vivo, susceptibles de convocatoria do correspondente concurso público para a súa realización, serán publicadas nesta web mediante a ligazón ao Perfil do Contratante correspondente.